Velkommen! | Om Stordal sogelag | Om Stordal | Sogelagsarbeidet | Langseterdagane | På tur | Portrettet | Bildearkiv | Kontakt |

Biologisk mangfald

Det er laga ein komplett rapport om biologisk mangfold i Stordal kommune. Her tar vi med eit kart som viser kva for type info ein vil få med disse karta.

Dei forskjellige områda er gitt ein tallreferanse til beskrivande tekst for det enkelte området i rapporten.


Stordalsportalen.no Stordal Sogelag 2014 - Alle rettigheter forbeholdt Admin

Stordal Sogelag