Velkommen! | Om Stordal sogelag | Om Stordal | Sogelagsarbeidet | Langseterdagane | På tur | Portrettet | Bildearkiv | Kontakt |

Stølar

Stordal Sogelag har samla saman informasjon både om eksisterande stølar og stølar som ikkje lenger er i bruk.

Det er utgjeve to Temahefte om stølar i Stordal, det er "Stølane i Stordal", utgjeve i november 2002 og "Langsætrane", tekstdel og bilagsdel utgjeve i desember 2003.

Bruk undermenyen under "Stølar" til venstre for å sjå kart over kvar stølane er/var plassert. Det er 2 kart, eit for støler som ligg i den vestlege delen av Stordal, og eit for dei som ligg i den østlege delen. Nederst er også eit komplett register over alle stølane, med nummer som korresponderer med nummer vist på karta.

 


Stordalsportalen.no Stordal Sogelag 2014 - Alle rettigheter forbeholdt Admin

Stordal Sogelag