Stordal Bedehus

Bibeltimar på Stordal bedehus

Skrive av: Roger Lillebø
Innlagt den 16.10.2012

Det blir bibeltimeserie på bedehuset også hausten 2013.

Per Arne Sve, Steinar Dimmen og Ole Os vil i tyur og orden kome og halde bibeltimar. Det startar den 19. september med Per Arne Sve. Så kjem Steinar Dimmen den3. oktober, og den 17. og 31. oktoberer det Ole Os sim tur. Emna for bibeltimane er ikkje fastsette enno, men dei vil bli kunngjorde på denne sida når dei er klar. Noter i "sansen" din, og kom på bibeltimar!

Skriv ut innhald Skriv ut
STØTTESPELARAR

Annonseplass?