Sone 9 - Moe

Sone 9 - Moe

Fiske frå både sør- og nordside av elv til sone 12.
Fiske på nordside av sone 12 fram til sone 10.
MERK:
Vi gjer merksam på at dei markeringane som viser kvar
sonene startar og sluttar, her på desse soneoversiktene,
berre er retningsgjevande

<-- Til sone 8 | Til sone 10 -->


-- Printa ut frå Stordal Elveeigarlag si heimeside under www.stordalsportalen.no --

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as