Stordalsportalen.no / Aktører / Stordal Landbruksråd
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
15. oktober 2019 22:16:22
Namnedag:
Hedvig - Hedda
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Stordal Landbruksråd

Adresse

v/Harald Jøsvoll
6250 Stordal

Telefon

70178026 / 91530546

Om Stordal Landbruksråd

Landbruksrådet sitt formål er å vere høyringsorgan i plansaker og andre saker som er av overordna betydning for landbruksnæringa i Stordal. Rådet skal arbeide for ei vidareutvikling av det tradisjonelle landbruket og utvikling av nye næringar tilknytt landbrukseigedomar i kommunen.
Landbruksrådet er samansett av fire representantar, ein frå kvar av desse fire laga:

  • Stordal bondelag
  • Stordal sau- og geitalslag/ Stordal beitelag
  • Stordal skogeigarlag
  • Stordal elveeigarlag

Våre vedtekter er godkjent av formannskap og kommunestyre.
Medlemmar i dei tidlegare nemnde lag, utgjer 77 personar eller gardseigedommar. Dette utgjer ca. 85 % av arealet og utmarksrettigheitene i Stordal kommune på denne sida av fjorden. Stordal landbruksråd har gjennom årsmøtevedtak i kvart av laga, mandat frå desse lag/org. til bl.a. å arbeide for ei vidareutvikling av det tradisjonelle landbruket og for å utvikle nye næringar tilknyta landbrukseigedomar
Leiar i rådet er Harald Jøsvoll.

Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema