Til startside Stordal Skogeigarlag
STORDAL SKOGEIGARLAG
 
 

Stordal Skogeigarlag

Stordal Skogeigarlag vart stifta 5. februar 2002, og er tilslutta Skogeierforeninga nord.

Ved utgangen av 2005 hadde laget 21 medlemar.

Stordal Skogeigarlag skal ivareta medlemane sine økonomiske og faglige interesser innan skog og utmarksnæringar i tradisjonelt skogbruk, samt utvikle nye produkt som kan føre til auka lønsemd i skogbruket.

Skogeigarlaget arbeider for å auke kunnskapsnivået mellom skogeigarane gjennom kursa til AKTIVT SKOGBRUK, sjå www.skogkurs.no .


   Stordalsportalen.no