Stordalsportalen.no / Stordal Sogelag / Om Stordal sogelag
Ramslauk
StordalStordalStordalStordalStordalStordalStordal Stordal
Stordal
Stordal
Langsætrane
Webkamera Arena Overøye
Heimesider i portalen:
Stordal Arena Overøye
Stordal Kyrkjehola Kulturbeite
Stordal Nilsgardstunet
Stordal Stordal Alpin
Stordal Stordal Alpinsenter
Stordal Stordal Bedehus
Stordal Stordalskvartetten
Stordal Tonika
Stordal Stordal Elveeigarlag
Stordal Stordal Idrettslag
Stordal Alpin
Stordal Fjellservice
Stordal Hopp
Stordal Hovedgruppa
Stordal Langrenn
Stordal Stordalscup
Stordal Stordal Sogelag
Stordal Stordal Turlag
Stordal Stordalsferien

Stordal Attraksjonar
Stordal Opplevingar
Stordal Overnatt. Serv. Camping
Stordal Fiske
Stordal Jakt
Stordal Lokalt nytt

Stordal Arrangement
Stordal Glimt av Stordal
Stordal Bruktmarknad
Stordal Gjestebok
Stordal Kontaktskjema
DAGEN I DAG
06. juli 2020 19:45:52
Namnedag:
Torgrim - Torgun
Søk i Stordalsportalen

Sitemap
Stordal Stordalsportalen
som startside (IE)
Logg inn admin

Om Stordal sogelag

Gamle Langhaugbrua

STORDAL SOGELAG vart skipa i Kommunehuset i Stordal, den 5. mai 2001.
I slutten av dette året hadde laget 186 medlemer. Frå vedtektene har vi teke med:

FORMÅL

Laget har til formål å fremje interessa for slekts- og lokalhistorie, kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har verde for Stordal kommune og innbyggjarane si historie og som kan fortelje om folks livsvilkår gjennom tida.

VERKSEMD

For å nå formålet kan laget også i samarbeid med friviljuge lag og organisasjonar eller aktuelle kommunale organ:

  • arrangere møte, kurs, ekskursjonar, foreta registreringar, samle inn muntleg tradisjon, musikk, målføre, stadnamn, fotografi og anna av historisk interesse.
  • arbeide for at det kan bli utgjeve bygdebøker og elles utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter, halde utstillingar og visningar.
  • arbeide for vern av fornminne og kulturminne av alle slag i kommunen
  • delta i samfunnsdebatten når det gjeld kulturvern, f.eks som høringsinstans i relevante kommunale saker.
  • gjere laget si verksemd kjend og vist for innbyggjarane i kommunen.

Stordal Sogelag har sidan starten i 2001 utgjeve ei mengd temahefter gratis til alle sine medlemer. Sjå oversikta under Utgjevne dokument og medlemskontingent. Gå til "Utgjevne dokument og medlemskontigent". Laget har ellers vore svært aktiv i lokalmiljøet og teke initiativ til mange prosjekt og aktivitetar

Stordal Sogelag ynskjer å få notert ned og gjort kjent mange slags historiske tema og gjere disse kjent. Har du forslag eller tankar om slike lokalhistoriske saker, ta gjerne kontakt til nokon i styret.

Ynskjer du å bli medlem, ta gjerne kontakt med nokon i styret for laget eller styresekretæren. Vi ynskjer mange medlemer i STORDAL SOGELAG.

Du kan melde deg inn som medlem ved å gå til Medlemskap. Gå til siden "Medlemskap".

Styre for Stordal sogelag, valt på årsmøte 10. mars 2008:

- Styreleiar: Jonas Falch, valt for 1 år
- Styremedlem: John Kristian Hjelle (ikkje på val)
- Styremedlem: Kristian Almås (ikkje på val)
- Styremedlem: Arna Øvrebust, valt for 2 år
- Styremedlem: Hildur Vinje, valt for 2 år
Som varamenn blei valt:
- Kjell Arne Midtbust, valt for 2 år
- Karl Øvrebust (ikkje på val)
- Kristin Dybdal, valt for 2 år (attval)


Stordal
Stordal
© Stordalsportalen 2005 - 2012          Om Stordalsportalen       Kontaktskjema